Mga Pamantayan sa Pagbasa ng Tahimik at MalakasDownload for FREE these posters / tarpapels on "Mga Pamantayan sa Pagbasa ng Tahimik at Malakas". Just click on the download link below each image to get your direct copies.

Credits to RARA'S IMS (Like their PAGE here)


Mga Pamantayan sa Pagbasa ng Tahimik

1. Maupo ng tuwid.
2. Hawakan ang aklat ng pupitre.
3. Mga mata ang gamit sa pagbasa.
4. Itikom ang bibig.
5. Bumasa ng matulin hangga't maaari.
6. Unawain ang binabasa.

Mga Pamantayan sa Pagbasa ng Malakas

1. Tumayo ng tuwid
2. Pagtabihin ang dalawang paa.
3. Hawakan sa kaliwang kamay ang aklat.
4. Bumasa ng matulin at masigla.
5. Huminto bahagya kung may kuwit.
6. Tumigil kung may tuldok.


Mga Pamantayan sa Pagbasa ng Tahimik at Malakas Mga Pamantayan sa Pagbasa ng Tahimik at Malakas Reviewed by DepEd Click Admin on May 31, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.