BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2019


Ang Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) ay mangunguna sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2019 mula ika-1 hanggang ika-31 ng Agosto alinsunod sa itinakdang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997.


Bilang tugon sa proklamasyon ng UNESCO na International Year of Indigenous Languages (Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika) ang taong 2019, pinagtibay ng KWF ang Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 18-31 na naglalayon na masiglang lumahok ang KWF sa pagdiriwang na ito; at ang Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 19-03 na nagtatakda ng temang Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino at naglalayon na ilaan ang Buwan ng Wika sa Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi para sa mga katutubong wika sa bansa.


FOR COMPLETE DETAILS, Please SEE the official DepEd Memorandum No. 079, s. 2019 below:

DepEd Memo No. 079, s. 2019
BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2019


Read: IMPORTANT NEWS for TEACHERS

BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2019 BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2019 Reviewed by DepEd Click Admin on June 24, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.