An Open Letter to All Parents who send their Children to SchoolHere is an OPEN LETTER from a teacher to all PARENTS who send their children to school.

Isang Paalala at Pakiusap sa mga Magulang ng Aming mga Mag-aaral

Una po sa lahat, paalala lamang po, ang mga guro ng inyong mga anak ay hindi kaaway kundi kaagapay.

Pangalawa po, kami bilang guro tulad ninyo ay naghahangad din ng mabuti para sa aming mga estudyante na anak ninyo. Bumubuo din kami ng pangarap para sa kanila at ginagabayan at sinusubaybayan hanggang matupad nila.

Pangatlo po, kung kayo ay nalulungkot kapag kayo ay binigo ng inyong mga anak (hindi nakatapos ng pag-aaral o nag-asawa agad), kami rin po ay nagdaramdam at nagdadalamhati para sa kanila. Dahil alam naming ang daranasin nila. Umiiyak din kami (silently) sa hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay.

Pang-apat, kung kayo po ay proud at nagagalak sa tagumpay ng inyong mga anak, ang aming mga puso, kahit wala na sa aming piling ang inyong mga anak ay naglulumundag sa tuwa para sa kanila. Pumapatak ang luha ng kagalakan dahil nakalapit na sila sa kanilang pangarap.


Panglima, kung kayo ay dumidisiplina sa kanila dahil sila ay minamahal ninyo, kami rin po ay ganoon. Dahil nais naming ihandog nila sa inyo ang tagumpay at makatuwang ninyo sila sa iba pa ninyong mga anak. Nais lamang namin na masigurong hindi sila lalaking mga kriminal kundi mga mamamayang nahubog sa magandang asal.

Alam na alam po namin ang aming obligasyon at mga limitasyon bilang mga pangalawang magulang nila. Kung minsan lumalagpas dahil sa sobrang kagustuhan na di sila mapariwara. Ayaw na danasin nila ang mga pighati at hirap na aming dinanas.

Panghuli, kami po ay mga guro ng inyong mga anak, makikialam sa kanilang kinabukasan, ginagawa ang lahat ng aming kakayanan upang sila ay masubaybayan at mabigyan kayo ng karangalan. Pero sa huli, wala naman po kaming pakinabang. Kayo pa rin po ang tunay nilang mga magulang na ibabalik ang lahat ng inyong isinakripisyo sa kanila. Kayo pa rin sa huli ang giginhawa, hindi po kami. Wala pa pong mag-aaral namin ang naging matagumpay sa buhay ang bumalik upang ibahagi sa amin ang kanilang kasaganaan; sa inyo pa rin na kanilang mga magulang.

Hindi po kami kaaway, pero tao pa rin po kami na sa sobrang pursige at gigil na matuto ang inyong mga anak ay nakagagawa ng mali. Ang mali ay mali, walang justification doon, subalit ang nais lamang namin ay pang-unawa, hindi po pag-alimura. Guro po kami, at kaakibat po ng aming pagkakatawag bilang mga guro ay ang napakalaking responsibilidad, obligasyon, at pagkatao ng balot dapat ng mga gintong aral, may napakataas na moralidad, at nagtataglay ng mataas na dignidad at kalidad bilang mga guro. Napakahirap sa amin na kinakailangang halos perpekto at walang puwang ang pagkakamali. Dahil ito po ang inaasahan sa amin ng batas at ito ang aming sinumpaang tungkulin.

Panawagan po namin mga magulang, imbes na kami ay kamuhian sa aming kamalian, bakit hindi tayo maging magkakaibigan at sama-samang magtulungan para sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan.

Nagmamahal,
GURO

Credits to Sir Angelito QuiwaAn Open Letter to All Parents who send their Children to School An Open Letter to All Parents who send their Children to School Reviewed by DepEd Click Admin on November 24, 2019 Rating: 5

1 comment:

  1. Dapat lang na gawin niya ito dahil mahirap po maging isang guru lalo na sa ngayon,ang karamihan sa mga bata ay mahirap pasunurin may sariling mundo kaya kmi silang guru nahihirapan din.Kaya sana mga magulang ilapit nyo sa Panginoon ang pag aaruga sa inyong mga anak dahil hindi natin hawak ang kanilang puso at isipan ang Panginoong Diyos lamang ang nkakaalam nito.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.